ตารางแปลงหน่วย

 

ซม.

นิ้ว

ฟุต

หลา

เมตร

วา

กิโลเมตร

ไมล์

1

0.3937

0.03281

0.01094

0.01

0.05

0.00001

0.000006214

2.53997

1

0.08333

0.02777

0.0254

0.0127

0.00002

0.0000158

30.479

12

1

0.33333

0.3047

0.1524

0.0003

0.00019

91.432

36

3

1

0.91432

0.457

0.00091

0.00056

100

39.372

3.28083

1.09361

1

0.5

0.001

0.00621

200

78.74

6.56166

2.188

2

1

0.02

0.00124

502.93

198

16.5

5.5

5.0292

2.5142

0.00503

0.00313

2011.7

792

66

22

20.1168

4

0.02011

0.0125

100000

39370

3280.83

1093.7

1000

5000

1

0.62137

160953

63360

5280

1760

1609.53

8046.34

1.60953

1

 

 

ตร.ซม.

ตร.นิ้ว

ตร.ฟุต

ตร.หลา

ตร.ม.

ตร.วา

ไร่

เอเคอร์

ตร.กม

ตร.ไมล์

1

0.155

0.00108

0.00012

0.0001

-

-

-

-

-

6.45163

1

0.006944

0.000771

0.000645

0.00016

0.00000014

0.0000001594

0.00000000645

0.000000002

929.0304

144

1

0.111

0.092903

0.023225

0.000058

0.00002296

0.00000092

0.0000000358

8361.34

1296

9

1

0.83613

0.209031

0.000522

0.000206

0.000008

0.0000003228

10000

1550.1543

10.7639

1.19599

1

0.25

0.000625

0.000247

0.00001

0.0000003861

40000

6200

43.0556

4.78396

4

1

0.0025

0.000988

0.00004

0.0000001

16000000

2480000

17222.22

1913.58

1600

400

1

0.395366

0.016

0.000618

40468700

6272640

43560.201

4840

4046.81

1011.72

2.5293

1

0.00404468

0.0015625

10000000000

1549989000

10763900

1195982

1000000

250000

625

247.104

1

0.3861

25900074230

4014489600

27878400

3097600

2590007

647500

1618.12

640

2.59

1

 

 

หน่วยวัดระยะที่น่าสนใจ

 

1 นิ้ว

=

8 หุน

1 หลา

=

3 ฟุต

1 เคเบิ้น(ทะเล)

=

120 ฟาธอม(ทะเล)

1 ไมล์ statute

=

5280.2 ฟุต

1 ไมล์ (ทะเล)

=

6080.2 ฟุต

1 เฟอลอง

=

40 ห่วง

1 ไมล์

=

8 เฟอลอง

1 ไมล์ (บก)

=

1760 หลา

1 นิ้ว

=

4 กระเบียด

1 คืบ

=

12 นิ้ว

1 ศอก

=

2 คืบ

1 วา

=

4 ศอก

1 วา

=

2 เมตร

1 เส้น

=

20 วา

1 ตารางเซนติเมตร

=

100 ตารางมิลลิเมตร

1 ตารางเมตร

=

10000 ตารางเซนติเมตร

1ตารางฟุต

=

144 ตารางนิ้ว

1 หลา (วัดที่ดิน)

=

30 เอเคอร์

1 เอเคอร์

=

160 ตารางห่วง

1 ตารางไมล์ usa

=

640 เอเคอร์

1 เอเคอร์

=

4840 ตารางหลา

1 ทาวน์ชิป

=

6 ตารางไมล์

1 ตารางวา

=

4 ตารางเมตร

1 งาน

=

400 ตารางเมตร

1 งาน

=

100 ตารางวา

1 ไร่

=

1600 ตารางเมตร

1 ไร่

=

4 งาน

1 ไร่

=

400 ตารางวา

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

=

1000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

1 ลูกบาศก์เดซิเมตร

=

1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ลูกบาศก์เมตร

=

1000000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1000 ลูกบากศ์เซนติเมตร

=

1 ลิตร

1 ลูกบาศก์ฟุต

=

1728 ลูกบาศก์นิ้ว

1 ลูกบาศก์หลา

=

27 ลูกบาศก์ฟุต

1 บาร์เรล (น้ำมัน)

=

42 แกลลอน

1 ช้อนโต๊ะ

=

3 ช้อนชา

1 ช้อนโต๊ะ

=

15 มิลลิลิตร

1 ถ้วย

=

240 มิลลิลิตร

1 ถ้วย

=

16 ช้อนโต๊ะ

1 ถัง

=

20 ลิตร

1 รีม (กระดาษ)

=

480 แผ่น

 

  

Copyright & All Rights Reserved ...www.ThaiLaws.com