องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค

75 จังหวัด, 796 อำเภอ, 81 กิ่งอำเภอ, 7,255 ตำบล, 74,435 หมู่บ้าน

ข้อมูลการปกครองส่วนท้องถิ่น

75 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ),

1,158 เทศบาล : 22 เทศบาลนคร, 117 เทศบาลเมือง, 1,019 เทศบาลตำบล

6,620 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ 2 รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษ - กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา

จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร รวม 63,038,247 คน เป็นชาย 31,095,942 คน เป็นหญิง 31,942,305 คน

 

ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2550

 

ส่วนภูมิภาค

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ศาลากลางจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล (บางส่วน)

องค์การบริหารส่วนตำบล (บางส่วน)

1.จ.กระบี่

อบจ.กระบี่

 • ทม.กระบี่

 • ทต.เขาพนม

 • ทต.อ่าวลึกใต้

 • ทต.เกาะลันตาใหญ่

 • ทต.คลองท่อมใต้

 • ทต.ปลายพระยา

 • ทต.ลำทับ

 • ทต.เหนือคลอง

 • อบต.บ้านกลาง

 • อบต.แหลมสัก

 • อบต.อ่าวนาง

 • อบต.เขาใหญ่

 • อบต.เขาคราม

 • อบต.นาเหนือ

 • อบต.แหลมสัก

 • อบต.อ่าวนาง

 • อบต.เหนือคลอง

 • 2.จ.กาญจนบุรี

  อบจ.กาญจนบุรี

 • ทม.กาญจนบุรี

 • ทต.ลูกแก

 • ทม.ท่าเรือพระแท่น

 • ทต.หวายเหนียว

 • อบต.ห้วยเขย่ง

 • อบต.ชะแล

 • 3.จ.กาฬสินธุ์

  อบจ.กาฬสินธุ์

 • ทม.กาฬสินธุ์

 • ทต.โนนบุรี

 • ทต.โพน

 • ทต.กุดหว้า

 • ทต.หนองแปน

 • อบต.ทุ่งคลอง

 • อบต.โพนทอง

 • อบต.นาโก

 • อบต.นาทัน

 • 4.จ.กำแพงเพชร

  อบจ.กำแพงเพชร

 • ทม.กำแพงเพชร

 • ทต.ลานกระบือ

 • ทต.นครชุม

 • อบต.ปางตาไว

 • อบต.ยางสูง

 • อบต.วังแขม

 • 5.จ.ขอนแก่น
  ขอนแก่น POC

  อบจ.ขอนแก่น

 • ทน.ขอนแก่น

 • ทม.เมืองพล

 • ทม.บ้านไผ่

 • ทต.มัญจาคีรี

 • ทต.ชนบท

 • อบต.โพธิ์ไชย

 • อบต.แดงใหญ่

 • อบต.บ้านทุ่ม

 • อบต.เมืองเก่า

 • อบต.ศิลา

 • อบต.น้ำพอง

 • อบต.บ้านโคก

 • อบต.บ้านลาน

 • อบต.แดงใหญ่

 • อบต.หนองแซง

 • อบต.นาหนองทุ่ม

 • อบต.หนองน้ำใส

 • 6.จ.จันทบุรี

  อบจ.จันทบุรี

 • ทม.จันทบุรี

 • ทม.ขลุง

 • ทต.ท่าใหม่

 • ทต.หนองบัว

 • ทต.หนองคล้า

 • อบต.ตะปอน

 • อบต.ท่าช้าง

 • อบต.หนองบัว

 • อบต.บางกะจะ

 • อบต.มะขาม

 • อบต.วังใหม่

 • อบต.หนองตาคง

 • อบต.ทับไทร

 • อบต.วังสรรพรส

 • อบต.แสลง

 • อบต.พลับพลา

 • อบต.นายายอาม

 • 7.จ.ฉะเชิงเทรา

  อบจ.ฉะเชิงเทรา

 • ทม.ฉะเชิงเทรา

 • ทต.หอมศีล

 • ทต.บ้านโพธิ์

 • ทต.เกาะขนุน

 • ทต.ศาลาแดง

 • ทต.ท่าข้าม

 • ทต.บางน้ำเปรี้ยว

 • ทต.บางวัวคณารักษ์

 • อบต.โยธะกา

 • อบต.หัวสำโรง

 • อบต.หัวสำโรง

 • อบต.เสม็ดเหนือ

 • อบต.เสม็ดเหนือ

 • อบต.บางพระ

 • อบต.หอมศีล

 • อบต.ลาดกระทิง

 • 8.จ.ชลบุรี

  อบจ.ชลบุรี

 • ทม.ชลบุรี

 • ทม.แสนสุข

 • ทม.พนัสนิคม

 • ทม.บ้านสวน

 • ทม.บ้านบึง

 • ทต.บ่อทอง

 • ทต.นาจอมเทียน

 • ทต.บางละมุง

 • ทต.แหลมฉบัง

 • ทต.บางพระ

 • ทต.อ่างศิลา

 • ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์

 • อบต.เขาไม้แก้ว

 • อบต.สัตหีบ

 • 9.จ.ชัยนาท

  อบจ.ชัยนาท

 • ทม.ชัยนาท

 • ทต.หันคา

 • ทต.สามง่ามท่าโบสถ์

 • ทต.วัดสิงห์

 • ทต.คุ้งสำเภา

 • ทต.แพรกศรีราชา

 • ทต.หางน้ำสาคร

 • ทต.วังตะเคียน

 • อบต.บางหลวง

 • อบต.โพนางคำตก

 • 10.จ.ชัยภูมิ

  อบจ.ชัยภูมิ

 • ทม.ชัยภูมิ

 • ทต.จัตุรัส

 • ทต.หนองบัวระเหว

 • อบต.หนองโดน

 • อบต.โนนสะอาด

 • อบต.ละหาน

 • อบต.อู่ตะเภา

 • 11.จ.ชุมพร

  อบจ.ชุมพร

 • ทม.ชุมพร

 • ทต.วังไผ่

 • ทต.ท่ายาง

 • อบต.ด่านฉวี

 • อบต.บางลึก

 • อบต.บ้านควน

 • อบต.คุริง

 • 12.จ.เชียงราย

  อบจ.เชียงราย

 • ทน.เชียงราย

 • ทต.เวียง เชียงของ

 • ทต.จันจว้า

 • ทต.เวียงป่าเป้า

 • ทต.แม่จัน

 • ทต.แม่สาย

 • ทม.ดอกคำใต้

 • ทต.เวียงลอ

 • ทต.เวียงชัย

 • ทต.แม่ลาว

 • ทต.บ้านต้า

 • ทต.บุญเรือง

 • ทต.เวียงเชียงแสน

 • ทต.บ้านปล้อง

 • ทต.เวียงเทิง

 • ทต.ป่าแงะ

 • ทต.พญาเม็งราย

 • ทต.เมืองพาน

 • ทต.บ้านดู่

 • ทต.แม่คำ

 • ทต.แม่จัน

 • ทต.สันทราย

 • ทต.ป่าก่อดำ

 • ทต.เจดีย์หลวง

 • ทต.แม่สรวย

 • ทต.ห้วยไคร้

 • ทต.บ้านเหล่า

 • ทต.แม่ขะจาน

 • ทต.เวียงป่าเป้า

 • อบต.เจดีย์หลวง

 • อบต.จันจว้า

 • อบต.ศีรเมืองชุม

 • อบต.ป่าซาง

 • อบต.แม่ข้าวต้ม

 • อบต.ดอยฮาง

 • อบต.แม่สลองใน

 • อบต.แม่สรวย

 • อบต.แม่สาย

 • อบต.ตับเต่า

 • อบต.เวียงพานคำ

 • อบต.ดอยวาวี

 • อบต.ท่าก๊อ

 • อบต.แม่ยาว

 • อบต.ม่วงยาย

 • อบต.ท่าสาย

 • อบต.แม่กรณ์

 • อบต.แม่ไร่

 • อบต.บัวสลี

 • อบต.ป่าแดด

 • อบต.ป่าแดด

 • อบต.ป่างิ้ว

 • อบต.ป่าตึง

 • อบต.โป่งงาม

 • อบต.สันสลี

 • อบต.เวียง

 • อบต.รอบเวียง

 • อบต.บ้านโป่ง

 • อบต.เวียงกาหลง

 • อบต.แม่เจดีย์

 • อบต.แม่เจดีย์ใหม่

 • อบต.ป่าอ้อดอนชัย

 • อบต.ท่าสาย

 • อบต.แม่ฟ้าหลวง

 • อบต.ริมกก

 • อบต.ห้วยไคร้

 • อบต.ต้า

 • 13.จ.เชียงใหม่

  อบจ.เชียงใหม่

 • ทน.เชียงใหม่

 • ทต.ช้างเผือก

 • ทต.สันป่าตอง

 • ทต.ท่าเดื่อ

 • ทต.เมืองแกนพัฒนา

 • ทต.ยางเนิ้ง

 • ทต.ต้นเปา

 • ทต.เวียงฝาง

 • ทต.หางดง

 • ทต.หนองตองพัฒนา

 • ทต.เชียงดาว

 • ทต.สันกำแพง

 • ทต.ท่าข้าม

 • ทต.ดอยสะเก็ด

 • ทต.ป่าแดด

 • อบต.สันป่าเปา

 • อบต.ดอนแก้ว

 • อบต.ชมพู สารภี

 • อบต.บ้านเวียง

 • อบต.อินทขิน

 • อบต.นาเกียน

 • อบต.แม่เหียะ

 • อบต.สันกำแพง

 • อบต.สุเทพ

 • อบต.บ่อหลวง

 • อบต.ทุ่งข้าวพวง

 • อบต.เมืองแหง

 • อบต.เปียงหลวง

 • อบต.แม่ปั๋ง

 • อบต.แม่คะ

 • อบต.แม่สา

 • อบต.สันพระเนตร

 • อบต.สันกลาง

 • อบต.สันกลาง

 • อบต.ปางหินฝน

 • อบต.เมืองงาย

 • อบต.เชิงดอย

 • อบต.สง่าบ้าน

 • อบต.แม่เหียะ

 • อบต.บ้านตาล

 • อบต.ดอยสเก็ต

 • อบต.หนองแฝก

 • อบต.หางดง

 • อบต.บ้านกาด

 • อบต.บ้านกลาง

 • อบต.แม่วิน

 • อบต.ชัยสถาน

 • 14.จ.ตรัง

  อบจ.ตรัง

 • ทน.ตรัง

 • ทม.กันตัง

 • ทต.คลองปาง

 • ทต.ห้วยยอด

 • อบต.ท่าสะบ้า

 • อบต.เข้ากอบ

 • อบต.น้ำผุด

 • อบต.กันตังใต้

 • อบต.ท่าข้าม

 • 15.จ.ตราด

  อบจ.ตราด

 • ทม.ตราด

 • ทต.น้ำเชี่ยว

 • ทต.แหลมงอบ

 • ทต.คลองใหญ่

 • ทต.แสนตุ้ง

 • ทต.บ่อพลอย

 • อบต.เกาะช้าง

 • อบต.คลองใหญ่

 • อบต.วังกระแจะ

 • อบต.ตะกาง

 • 16.จ.ตาก

  อบจ.ตาก

 • ทม.ตาก

 • ทม.แม่สอด

 • ทต.วังเจ้า

 • ทต.ท่าสายลวด

 • อบต.แม่วะหลวง

 • อบต.ท่าสายหลวด

 • อบต.สมอโคน

 • 17.จ.นครนายก

  อบจ.นครนายก

 • ทม.นครนายก

 • ทต.องครักษ์

 • อบต.อาษา

 • อบต.องครักษ์

 • อบต.บ้านใหญ่

 • อบต.ศรีจุฬา

 • อบต.ศรีกะอาง

 • อบต.ศีรษะกระบือ

 • อบต.ท่าทราย

 • อบต.ท่าช้าง

 • อบต.พิกุลออก

 • อบต.ดอนยอ

 • อบต.บ้านพร้าว

 • อบต.ท่าทราย

 • อบต.บ้านใหญ่

 • อบต.เกาะหวาย

 • อบต.สาริกา เมือง

 • อบต.ศีรษะกระบือ

 • อบต.ศรีจุฬา

 • อบต.ศรีกะอาง

 • 18.จ.นครปฐม

  อบจ.นครปฐม

 • ทน.นครปฐม

 • ทต.อ้อมใหญ่

 • ทม.สามพราน

 • ทต.ศาลายา

 • ทต.สามง่าม

 • อบต.รางพิกุล

 • อบต.ห้วยขวาง

 • อบต.ไร่ขิง

 • อบต.วังน้ำเขียว

 • อบต.ทุ่งล้ม

 • อบต.บางไทรป่า

 • อบต.ธรรมศาลา

 • อบต.นครปฐม

 • 19.จ.นครพนม

  อบจ.นครพนม

 • ทม.นครพนม

 • อบต.คำพี้

 • อบต.หนองแหวง

 • อบต.บ้านกลาง

 • อบต.หนองญาติ

 • อบต.นาขมิ้น

 • อบต.สามารถ

 • อบต.โพนบก

 • อบต.คำเตย

 • อบต.หนองบ่อ

 • กลุ่มพนักงานส่วนตำบล (อบต.) นครพนม

 • อบต.กุรุคุ

 • 20.จ.นครราชสีมา

  อบจ.นครราชสีมา

 • ทน.นครราชสีมา

 • ทม.บัวใหญ่

 • ทต.ศาลเจ้าพ่อ

 • ทต.จอหอ

 • ทต.สูงเนิน

 • ทม.ปากช่อง

 • ชมรมปลัดอบต.เมืองนครราชสีมา

 • อบต.หนองบัวละคร

 • อบต.บ้านเกาะ

 • อบต.บ้านเกาะ

 • อบต.กุดพิมาน

 • อบต.เขาพระ

 • อบต.พลกรัง

 • อบต.พะเนา

 • อบต.มะเริง

 • อบต.หนองน้ำแดง

 • อบต.บ้านโพธิ์

 • อบต.สุรนารี

 • อบต.ห้วยแถลง

 • อบต.โนนยอ

 • อบต.ปากพูน

 • อบต.ท่าช้าง

 • อบต.หมื่นไวย

 • อบต.ที่วัง

 • อบต.บ้านแปรง

 • อบต.หนองน้ำแดง

 • อบต.บ้านใหม่

 • อบต.ตะเคียน

 • อบต.หนองบัวศาลา

 • อบต.หนองน้ำแดง

 • อบต.กระทุ่มราย

 • 21.จ.นครศรีธรรมราช

  อบจ.นครศรีธรรมราช

 • ทน.นครศรีธรรมราช

 • ทม.ทุ่งสง

 • ทม.ปากพนัง

 • ทต.ปากนคร

 • ทต.ร่อนพิบูลย์

 • ทต.ลานสกา

 • ทต.จันดี

 • ทต.นาบอน

 • ทต.ท่าศาลา

 • ทต.ลานสะกา

 • ทต.ไม้เรียง

 • ทต.หัวไทร

 • อบต.กำแพงเซา

 • อบต.มะม่วงสองต้น

 • อบต.เขาน้อย

 • อบต.เขาพระบาท

 • อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

 • อบต.เขาพังไกร

 • อบต.ขนอม

 • อบต.ดอนตรอ

 • อบต.ขุนทะเล

 • อบต.นาเคียน

 • อบต.ท่าเรือ

 • อบต.ไสหร้า

 • อบต.คลองเส

 • อบต.สามตำบล

 • อบต.ฉวาง

 • อบต.ไชยมนตรี

 • อบต.ป่าระกำ

 • อบต.ท่าขึ้น

 • อบต.ห้วยปริก

 • อบต.กำแพงเซา

 • อบต.หินตก

 • อบต.สี่ขีด

 • อบต.สวนขัน

 • อบต.ละอาย

 • อบต.ฉลอง

 • อบต.ไทยบุรี

 • อบต.ทุ่งใส

 • อบต.โพธิ์เสด็จ

 • อบต.พิปูน

 • อบต.ละอาย

 • อบต.ฉวาง

 • อบต.กะปาง

 • อบต.เขาพระ

 • อบต.เขาโร

 • อบต.ชะมาย

 • อบต.เชียรใหญ่

 • อบต.ท้องเนียน

 • อบต.ปากพูน

 • อบต.ที่วัง

 • อบต.ทุ่งสง

 • อบต.ชะมาย

 • อบต.หนองหงส์

 • อบต.บ้านลำนาว

 • อบต.มะม่วงสองต้น

 • อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

 • อบต.พรหมโลก

 • อบต.นาหมอบุญ

 • อบต.ปากนคร

 • อบต.ป่าระกำ

 • อบต.เปลี่ยน

 • อบต.เสาเภา

 • อบต.ท่าดี

 • อบต.ทางพูน

 • อบต.ท่าพญา

 • อบต.ท่าไร่

 • อบต.เทพราช

 • อบต.ทุ่งโพธิ์

 • อบต.ทุ่งปรัง

 • 22.จ.นครสวรรค์

  อบจ.นครสวรรค์

 • ทน.นครสวรรค์

 • ทม.ตาคลี

 • ทต.ลาดยาว

 • ทต.โกรกพระ

 • ทต.บางประมุง

 • ทต.หนองเบน

 • อบต.หนองโพ

 • อบต.หนองกรด

 • อบต.เกยไชย

 • อบต.หัวหวาย

 • อบต.บ้านมะเกลือ

 • อบต.ห้วยหอม

 • 23.จ.นนทบุรี

  อบจ.นนทบุรี

 • ทน.นนทบุรี

 • ทน.ปากเกร็ด

 • ทม.บางบัวทอง

 • อบต.บ้านใหม่

 • อบต.บางขนุน

 • 24.จ.นราธิวาส

  อบจ.นราธิวาส

 • ทม.นราธิวาส

 • ทม.สุไหงโก-ลก

 • ทม.ตากใบ

 • ทต.ยี่งอ

 • ทต.บาเจาะ

 • ทต.ต้นไทร

 • ทต.ตันหยงมัส

 • ทต.มะรือโบตก

 • ทต.รือเสาะ

 • ทต.ศรีสาคร

 • ทต.ปะลุรู

 • ทต.แว้ง

 • ทต.บูเก๊ะตา

 • อบต.กาวะ

 • อบต.เกียร์

 • อบต.กะลุวอ

 • อบต.สุไหงปาดี

 • 25.จ.น่าน

  อบจ.น่าน

 • ทม.น่าน

 • ทต.บัว

 • ทต.หนองแดง

 • ทต.ท่าวังผา

 • อบต.คนนาทะนุง

 • อบต.ทุ่งช้าง

 • อบต.จอมจันทร์

 • อบต.ไชยวัฒนา

 • 26.จ.บุรีรัมย์

  อบจ.บุรีรัมย์

 • ทม.บุรีรัมย์

 • ทต.หนองกี่

 • อบต.แสลงพัน

 • อบต.ถนนหัก

 • 27.จ.ปทุมธานี

  อบจ.ปทุมธานี

 • ทม.ปทุมธานี

 • ทม.คลองหลวง

 • ทม.คูคต

 • ทม.รังสิต

 • ทม.ท่าโขลง

 • ทม.สนั่นรักษ์

 • ทต.ธัญบุรี

 • อบต.คูคต

 • อบต.บางเดื่อ

 • อบต.ลาดสวาย

 • อบต.สง่าบ้าน

 • อบต.บึงยี่โถ

 • 28.จ.ประจวบคีรีขันธ์

  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ทม.ประจวบคีรีขันธ์

 • ทม.หัวหิน

 • ทต.ทับสะแก

 • ทต.กำเนิดนพคุณ

 • ทต.คลองวาฬ

 • ทต.บางสะพานน้อย

 • ทต.บ้านกรูด

 • ทต.ร่อนทอง

 • อบต.ปากน้ำปราณ

 • 29.จ.ปราจีนบุรี

  อบจ.ปราจีนบุรี

 • ทม.ปราจีนบุรี

 • อบต.ไม้เค็ด

 • อบต.วัดโบสถ์

 • อบต.ดงพระราม

 • 30.จ.ปัตตานี

  อบจ.ปัตตานี

 • ทม.ปัตตานี

 • ทต.หนองจิก

 • ทต.ตะลุบัน

 • อบต.เขาตูม

 • 31.จ.พระนครศรีอยุธยา

  อบจ.พระนครศรีอยุธยา

 • ทน.พระนครศรีอยุธยา

 • ทต.พระอินทราชา

 • ทต.อโยธยา

 • ทต.เชียงรากน้อย

 • ทต.บ้านแพรก

 • ทต.มหาราช

 • ทต.โรงช้าง

 • ทต.ท่าเรือ

 • ทต.ท่าหลวง

 • ทต.บางปะหัน

 • ทต.อรัญญิก

 • ทต.นครหลวง

 • ทต.ภาชี

 • ทต.ผักไห่

 • ทต.ลาดชะโด

 • ทต.อุทัย

 • ทต.บางไทร

 • ทต.ราชคราม

 • ทต.บ้านเลน

 • ทต.บ้านสร้าง

 • อบต.เชียงรากน้อย

 • อบต.บางกระสั้น

 • อบต.ธนู

 • อบต.เชียงรากน้อย

 • อบต.หัวรอ

 • 32.จ.พะเยา

  อบจ.พะเยา

 • ทม.พะเยา

 • ทต.บ้านถ้ำ

 • ทต.ดอกคำใต้

 • ทต.ดงเจน

 • ทต.เชียงคำ

 • ทต.ห้วยข้าวก่ำ

 • ทต.บ้านทราย

 • ทต.สบบง

 • ทต.บ้านต๋อม

 • อบต.บ้านทราย

 • อบต.หย่วม

 • อบต.ศรีถ้อย

 • อบต.ห้วยแก้ว

 • อบต.แม่สุก

 • อบต.สันป่าม่วง

 • อบต.ปง อ.ปง

 • อบต.บ้านเหล่า

 • อบต.ฝายกวาง

 • อบต.อ่างทอง

 • อบต.หงส์หิน

 • อบต.หย่วน

 • อบต.เชียงแรง

 • 33.จ.พังงา

  อบจ.พังงา

 • ทม.พังงา

 • ทม.ตะกั่วป่า

 • ทม.ตะกั่วป่า

 • อบต.คุระ

 • 34.จ.พัทลุง

  อบจ.พัทลุง

 • ทม.พัทลุง

 • อบต.โคกม่วง

 • อบต.หนองธง

 • อบต.เขาปู่

 • อบต.เขาสนชัย

 • อบต.เขาชัยสน

 • 35.จ.พิจิตร

  อบจ.พิจิตร

 • ทม.พิจิตร

 • ทม.ตะพานหิน

 • ทต.สามง่าม

 • ทต.ทับคล้อ

 • อบต.วังหลุม 1

 • อบต.วังหลุม 2

 • 36.จ.พิษณุโลก

  อบจ.พิษณุโลก

 • ทน.พิษณุโลก

 • ทต.วังทอง

 • ทต.วงฆ้อง

 • ทต.เนินกุ่ม

 • อบต.บ่อทอง

 • อบต.ท่าช้าง

 • อบต.ปลักแรด

 • 37.จ.เพชรบุรี

  NOT FOUND

 • ทม.เพชรบุรี

 • ทม.ชะอำ

 • ทต.นายาง

 • ทต.ท่ายาง

 • ทต.เขาย้อย

 • ทต.บ้านลาด

 • ทต.บ้านแหลม

 • ทต.หัวสะพาน

 • ทต.หาดเจ้าสำราญ

 • อบต.พรุพี

 • อบต.หนองชุมพล

 • อบต.ห้วยทรายเหนือ

 • อบต.บ้านหม้อ

 • อบต.ท่าช้าง

 • อบต.บางเก่า

 • อบต.บางแก้ว

 • อบต.หนองพลับ

 • 38.จ.เพชรบูรณ์

  อบจ.เพชรบูรณ์

 • ทม.เพชรบูรณ์

 • ทม.หล่มสัก

 • ทต.หล่มเก่า

 • อบต.วังชมภู

 • อบต.วังหิน

 • อบต.ท่าแดง

 • อบต.นาสนุ่น

 • 39.จ.แพร่

  อบจ.แพร่

 • ทม.แพร่

 • ทต.สอง

 • ทต.ทุ่งโฮ้ง

 • ทต.ช่อแฮ

 • ทต.ร้องกวาง

 • ทต.บ้านปิน

 • ทต.วังชิ้น

 • ทต.เหมืองหม้อ

 • อบต.ปงป่าหวาย

 • อบต.น้ำชำ

 • อบต.ป่าแมต

 • อบต.แม่คำมี

 • อบต.สวนเขื่อน

 • อบต.นาจักร

 • อบต.บ้านกลาง

 • อบต.บ้านปง

 • อบต.วังชิ้น

 • อบต.แม่พุง

 • อบต.แม่เกิ๋ง

 • อบต.นาพูน

 • 40.จ.ภูเก็ต

  อบจ.ภูเก็ต

 • ทน.ภูเก็ต

 • ทม.ป่าตอง

 • ทม.กระทู้

 • ทต.กะรน

 • ทต.เชิงทะเล

 • ทต.เทพกระษัตรี

 • ทต.รัษฎา

 • ทต.ราไวย์

 • ทต.วิชิต

 • อบต.ไม้ขาว

 • อบต.วิชิต

 • อบต.รัษฎา

 • อบต.ราไวย์

 • อบต.ป่าคลอก

 • 41.จ.มหาสารคาม

  อบจ.มหาสารคาม

 • ทม.มหาสารคาม

 • ทต.แวงน่าง

 • อบต.พระธาตุ

 • อบต.วังใหม่

 • อบต.หนองบัวแก้ว

 • อบต.บัวค้อ

 • อบต.ขามเฒ่าพัฒนา

 • อบต.หนองเม็ก

 • อบต.ดอนหว่าน

 • 42.จ.มุกดาหาร

  อบจ.มุกดาหาร

 • ทม.มุกดาหาร

 • ทต.นิคมคำสร้อย

 •  

  43.จ.แม่ฮ่องสอน

  อบจ.แม่ฮ่องสอน

 • ทม.แม่ฮ่องสอน

 • ทต.แม่สะเรียง

 • อบต.แม่ยวม

 • อบต.แม่สะเรียง

 • 44.จ.ยโสธร

  อบจ.ยโสธร

 • ทม.ยโสธร

 • ทต.เลิงนกทา

 • ทต.สามแยก

 • ทต.คำเขื่อนแก้ว

 • ทต.ค้อวัง

 • ทต.ป่าติ้ว

 • ทต.ห้องแซง

 • อบต.ยโสธร

 • อบต.กู่จาน

 • อบต.ค้อวัง

 • อบต.ห้องแซง

 • 45.จ.ยะลา

  อบจ.ยะลา

 • ทน.ยะลา

 • ทต.เบตง

 • อบต.กายูบอเกาะ

 • อบต.สะเอะ

 • อบต.อัยเยอร์เวง

 • 46.จ.ร้อยเอ็ด

  อบจ.ร้อยเอ็ด

 • ทม.ร้อยเอ็ด

 • ทต.กลาง เสลภูมิ

 • ทต.พนมไพร

 • อบต.บึงงาม

 • อบต.ผักแว่น

 • อบต.ช้างเผือก

 • อบต.กุดน้ำใส

 • 47.จ.ระนอง

  อบจ.ระนอง

 • ทม.ระนอง

 • ทต.ปากน้ำ

 • ทต.หงาว

 • ทต.ละอุ่น

 • ทต.กะเปอร์

 • อบต.บางริ้น

 • อบต.บางนอน

 • อบต.หาดส้มแป้น

 • อบต.หงาว

 • อบต.น้ำจืด

 • อบต.น้ำจืดน้อย

 • อบต.จปร.

 • อบต.บางแก้ว

 • อบต.ละอุ่นเหนือ

 • 48.จ.ระยอง

  อบจ.ระยอง

 • ทน.ระยอง

 • ทม.มาบตาพุต

 • ทต.สุนทรภู่ แกลง

 • ทต.ปากน้ำประแส

 • ทต.เมืองแกลง

 • ทต.บ้านค่าย

 • ทต.บ้านเพ

 • ทต.ทุ่งควายกิน

 • อบต.ละหาร

 • อบต.นิคมพัฒนา

 • อบต.เนินพระ

 • อบต.นาตาขวัญ

 • อบต.นาตาขวัญ

 • อบต.วังจันทร์

 • อบต.เชิงเนิน

 • อบต.เนินฆ้อ

 • อบต.ตาสิทธิ์

 • อบต.ปลวกแดง

 • อบต.ปากน้ำกระแส

 • อบต.ปลวกแดง

 • อบต.หนองตะพาน

 • อบต.โพนงาม

 • 49.จ.ราชบุรี

  อบจ.ราชบุรี

 • ทม.ราชบุรี

 • ทต.บ้านเลือก

 • ทต.หลักเมือง

 • ทต.ศรีดอนไผ่

 • ทต.ท่าผา

 • ทต.ท่ายาง

 • อบต.ลาดบัวขาว

 • อบต.บ้านสิงห์

 • อบต.หนองปลาหมอ

 • อบต.หนองพลับ

 • อบต.ธรรมเสน

 • อบต.คุ้งพยอม

 • อบต.คลองตาคต

 • 50.จ.ลพบุรี

  อบจ.ลพบุรี

 • ทม.ลพบุรี

 •  

  51.จ.ลำปาง

  อบจ.ลำปาง

 • ทน.ลำปาง

 • ทม.เขลางค์นคร

 • ทต.แม่เมาะ

 • ทต.แจ้ห่ม

 • ทต.ล้อมแรด

 • ทต.เกาะคา

 • อบต.ปงเตา

 • อบต.ต้นธงชัย

 • อบต.ปงยางคก

 • อบต.เมืองปาน

 • อบต.แม่เมาะ

 • อบต.บ้านโป่ง

 • อบต.ลำปางหลวง

 • อบต.บ้านแลง

 • อบต.บ้านเสด็จ

 • อบต.ต้นธงชัย

 • อบต.บ้านเป้า

 • อบต.บ่อแฮ้ว

 • 52.จ.ลำพูน

  อบจ.ลำพูน

 • ทม.ลำพูน

 • ทต.แม่แรง

 • ทต.ป่าซาง

 • ทต.บ้านแป้น

 • ทต.ทากาศ

 • ทต.อุโมงค์

 • ทต.ริมปิง

 • อบต.ต้นธง

 • อบต.นครเจดียร์

 • อบต.นาทราย

 • อบต.มะเขือแจ้

 • 53.จ.เลย

  อบจ.เลย

 • ทม.เลย

 • ทต.ด่านซ้าย

 • ทต.เชียงคาน

 • ชมรมปลัด อบต.จ.เลย

 • อบต.โคกใหญ่

 • อบต.อิปุ่ม

 • อบต.นาอาน

 • อบต.ร่องจิก

 • 54.จ.ศรีสะเกษ

  อบจ.ศรีสะเกษ

 • ทม.ศรีสะเกษ

 • ทต.ห้วยเหนือ

 • ทต.ศรีรัตนะ

 •  

  55.จ.สกลนคร

  อบจ.สกลนคร

 • ทม.สกลนคร

 • ทต.คำตากล้า

 • ทต.ดงมะไฟ

 • อบต.ข้อเขียว

 • 56.จ.สงขลา

  อบจ.สงขลา

 • ทน.สงขลา

 • ทน.หาดใหญ่

 • สำนักการศึกษา

 • ทม.คลองแห

 • ทม.สะเดา

 • ทต.เทพา

 • ทม.ควนลัง

 • ทม.คอหงส์

 • ทม.บ้านพรุ

 • ทต.จะนะ

 • ทต.เขารูปช้าง

 • ทต.ควนเนียง

 • ทต.นาสีทอง

 • ทต.ปาดังเบซาร์

 • ทต.ระโนด

 • ทต.พะตง

 • ทต.สิงหนคร

 • ทต.สทิ้งพระ

 • ทต.นาทวี

 • ทต.คลองแห

 • ทต.ปริก

 • อบต.ควนรู

 • อบต.คลองรี

 • อบต.ทุ่งหวัง

 • อบต.เกาะยอ

 • อบต.ปริก

 • อบต.สะบ้าย้อย

 • อบต.เขาแดง

 • อบต.หาใต้

 • อบต.คลองอู่ตะเภา

 • อบต.คลองทราย

 • อบต.ทุ่งหมอ

 • อบต.เกาะยอ

 • อบต.รัตภูมิ

 • อบต.สะพานไม้แก่น

 • อบต.จะโหนง

 • อบต.วัดจันทร์

 • อบต.กำแพงเพชร

 • อบต.คลองเปียะ

 • อบต.บ้านนา

 • อบต.สะกอม

 • อบต,คูขุด

 • อบต.คู

 • อบต.แค

 • อบต.ขุนตัดหวาย

 • อบต.ตลิ่งชัน

 • อบต.น้ำขาว

 • อบต. บางกล่ำ

 • อบต.ป่าชิง

 • 57.จ.สตูล
  สตูล

  อบจ.สตูล
  Clinic Center Satun
  Satun Province

 • ทม.สตูล

 • ทต.ฉลุง

 • ทต.กำแพง

 • ทต.คลองขุด

 • ทต.ทุ่งหว้า

 • อบต.ควนกาหลง

 • อบต.ทุ่งนุ้ย

 • อบต.ปากน้ำ

 • อบต.ควนขัน

 • 58.จ.สมุทรปราการ

  อบจ.สมุทรปราการ

 • ทน.สมุทรปราการ

 • ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ

 • ทม.พระประแดง

 • ทต.บางปู

 • ทต.บางเมือง

 • ทม.ลัดหลวง

 • ทต.สำโรงใต้

 • ทต.ด่านสำโรง

 • อบต.แพรกษา

 • อบต.บางด้วน

 • 59.จ.สมุทรสงคราม

  อบจ.สมุทรสงคราม

 • ทม.สมุทรสงคราม

 • ทต.บางนกแขวก

 • ทต.อัมพวา

 • ทต.เหมืองใหม่

 • ทต.กระดังงา

 • อบต.บางแก้ว

 • อบต.แพรกหนามแดง

 • 60.จ.สมุทรสาคร

  อบจ.สมุทรสาคร

 • ทน.สมุทรสาคร

 • ทม.กระทุ่มแบน

 • ทม.อ้อมน้อย

 • ทต.บางปลา

 • ทต.หลักห้า

 • อบต.สวนส้ม

 • อบต.บางน้ำจืด

 • อบต.แคราย

 • 61.จ.สระแก้ว

  อบจ.สระแก้ว

 • ทม.สระแก้ว

 • ทต.เขาฉกรรจ์

 •  

  62.จ.สระบุรี

  อบจ.สระบุรี

 • ทม.สระบุรี

 • ทต.หน้าพระลาน

 • ทต.ทับกวาง

 • ทม.หนองแค

 • อบต.ตะกุด

 • อบต.โคกแย้

 • อบต.ไผ่ขวาง

 • อบต.ลำสมพุง

 • อบต.ตะกุด

 • อบต.ทุ่งมหาเจริญ

 • 63.จ.สิงห์บุรี

  อบจ.สิงห์บุรี

 • ทม.สิงห์บุรี

 • ทต.ถอนสมอ

 • อบต.ประศุก

 • อบต.ท่าข้าม

 • อบต.ม่วงหมู

 • อบต.โพกรวม

 • อบต.ประศุก

 • อบต.อินทร์บุรี

 • 64.จ.สุโขทัย

  อบจ.สุโขทัย

 • ทม.สุโขทัยธานี

 • ทม.สวรรคโลก

 • ทต.บ้านสวน

 • อบต.ปากแคว

 • อบต.หนองหญ้าปล้อง

 • อบต.หนองบัว

 • อบต.บ้านใหม่สุขเกษม

 • อบต.บ้านไร่

 • 65.จ.สุพรรณบุรี

  อบจ.สุพรรณบุรี

 • ทม.สุพรรณบุรี

 • ทต.สองพี่น้อง

 • ทต.โพธิ์พระยา

 • อบต.ท่าระหัด

 • อบต.มะขามล้ม

 • 66.จ.สุราษฎร์ธานี

  อบจ.สุราษฎร์ธานี

 • ทน.สุราษฎร์ธานี

 • ทม.ท่าข้าม

 • ทม.นาสาร

 • ทต.ตลาดไชยา

 • ทต.พุมเรียง

 • ทต.กาญจนดิษฐ์

 • ทต.ท่าฉาง

 • ทต.ท่าข้าม

 • ทต.เกาะสมุย

 • ทต.บ้านนาเดิม

 • ทต.เวียงสระ

 • ทต.ท่าทองใหม

 • ทต.ย่านดินแดง

 • ทต.ท่าชนะ

 • ทต.บ้านนา

 • ทต.บ้านเชี่ยวหลาน

 • ทต.ดอนสัก

 • ทต.เขาวง

 • อบต.กระตีบ

 • อบต.พรุพี

 • อบต.บ้านเสด็จ

 • อบต.ควนสุบรรณ

 • อบต.เสวียด

 • อบต.พ่วงพรมคร

 • อบต.อรัญคามวารี

 • 67.จ.สุรินทร์

  อบจ.สุรินทร์

 • ทม.สุรินทร์

 • ทต.จอมพระ

 • ทต.สังขะ

 • อบต.คาละแมะ

 • อบต.เขวาสินรินทร์

 • อบต.นาดี

 • 68.จ.หนองคาย

  อบจ.หนองคาย

 • ทม.หนองคาย

 • อบต.วัดธาตุ

 • 69.จ.หนองบัวลำภู

  อบจ.หนองบัวลำภู

 • ทม.หนองบัวลำภู

 • ทต.นากลาง

 • อบต.หนองภัยศูนย์

 • อบต.กุดจิก

 • 70.จ.อ่างทอง

  อบจ.อ่างทอง

 • ทม.อ่างทอง

 • ทต.ป่าโมก

 • อบต.คลองวัว

 • 71.จ.อำนาจเจริญ

  อบจ.อำนาจเจริญ

 • ทม.อำนาจเจริญ

 • ทต.นาหว้าใหญ่

 • ทต.พระเหลา

 •  

  72.จ.อุดรธานี

  อบจ.อุดรธานี

 • ทน.อุดรธานี

 • ทต.บ้านจั่น

 • ทต.หนองหาน

 • ทต.หนองบัว

 • ทต.หนองสำโรง

 •  

  73.จ.อุตรดิตถ์

  อบจ.อุตรดิตถ์

 • ทม.อุตรดิตถ์

 • ทต.ศรีพนมมาศ

 • ทต.ท่าเสา

 • ทต.ทุ่งยั้ง

 • ทต.ท่าสัก

 • อบต.บ้านดารา

 • อบต.ชัยจุมพล

 • อบต.ท่าเสา

 • อบต.แม่พูล

 • อบต.น้ำริด

 • อบต.นกนกกก

 • 74.จ.อุทัยธานี

  อบจ.อุทัยธานี

 • ทม.อุทัยธานี

 • ทต.หนองฉาง

 • ทต.สว่างอารมณ์

 • ทต.บ้านไร่

 • อบต.หนองสรวง

 • อบต.ทุ่งพง

 • อบต.หนองยายตา

 • อบต.หนองไผ่แบน

 • อบต.หนองฉาง

 • อบต.ทองหลาง

 • อบต.ท่าซุง

 • อบต.หาดทนง

 • อบต.หนองสรวง

 • อบต.ดอนขวาง

 • อบต.สะแกกรัง

 • อบต.ระบำ

 • อบต.บ้านไร่

 • อบต.หูช้าง

 • อบต.การุ้ง

 • อบต.วังหิน

 • อบต.บ้านบึง

 • อบต.ทัพหลวง

 • อบต.เกาะเทโพ

 • อบต.น้ำซึม

 • อบต.ไผ่ดำพัฒนา

 • 75.จ.อุบลราชธานี

  อบจ.อุบลราชธานี

 • ทน.อุบลราชธานี

 • ทม.วารินชำราบ

 • ทต.เขื่องใน

 • อบต.เซเป็ด

 • อบต.หนองบก

 • อบต.ชีทวน

 • อบต.บุ่งไหม

 • อบต.โพธิ์ศรี

 • อบต.ท่าช้าง

 • อบต.หัวนา

 • อบต.ยาง

 • 76.กรุงเทพมหานคร

   

   

   

   

    

    

    Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to ThaiLaws@lawyer.com