งบประมาณประจำปี

(พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2554)

   

   

งบประมาณประจำปี

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2500

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2501 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2502 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2504 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2504

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2505

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2505

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2506

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2506

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2507

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2508

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2508

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2509

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2509

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2510

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2510

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2511

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2512

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2513

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2514

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2516

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2517

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2517

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2518

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2519

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2521

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2522

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2523

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2523

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2524

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2525

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2527

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2529

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2530

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2531

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2532

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2534

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2535

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2538

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2541

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 

  

 Copyright www.ThaiLaws.com All rights reserved. Any comments mail to: thailaws@lawyer.com