เกี่ยวกับไทยลอว์ส

www.ThaiLaws.com  

line_02.gif (6079 bytes)

 

 

 

เวบไซด์ไทยลอว์สเป็นเวบไซด์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายให้แก่ผู้มีความสนใจและหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย ภายในเวบไซด์ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา พระราชกำหนด กฎ ข้อบังคับ แบบฟอร์มสัญญาที่สำคัญต่างๆ และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ เวบไซด์นี้ยังมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งแบบสัญญาและข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจกฎหมายของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ เพื่อให้เวบไซด์นี้มีความสมบูรณ์ในด้านข้อมูล และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทั่วไป หากท่านมีพระราชบัญญัติ หรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่มีในเวบไซด์นี้ กรุณาส่งไฟล์มาให้ที่ thailaws@lawyer.com ด้วยครับ  

 

 

line_02.gif (6079 bytes)

แนะนำติชมได้ที่:   thailaws@lawyer.com