แผนที่ทั่วโลก

by www.ThaiLaws.com

  

 

ข้อมูลทั่วโลก
  ข้อมูลประเทศ
  เครื่องมือแปลงมาตราและปริมาตร
  เครื่องมือแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  ชื่อ ชื่อย่อ และภาษา
  ธงชาติ
  รัฐธรรมนูญ
  เวลาทั่วโลก

 

แผนที่ทวีป
         

africa

antarctic

arctic

asia

central america

แอฟริกา

แอนตาร์คติก

อาร์คติก

เอเซีย

อเมริกากลาง

PDF PDF PDF PDF PDF

 

 

 

 

 

central balkans

europe

middle east

north america

oceania

บอลข่าน

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

อเมริกาเหนือ

โอซิเนีย

PDF PDF PDF PDF PDF

 

 

 

 

 

south america

southeast asia

 

 

 

อเมริกาใต้

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

PDF PDF      
         
         
แผนที่ประเทศ
         
united states
ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไทย สหรัฐอเมริกา
PDF PDF PDF PDF | PDF2 | HTML PDF | HTML
         
         
แผนที่โลก
         
physical world political world time zones    
แบ่งตามภูมิศาสตร์ แบ่งตามประเทศ แบ่งตามเวลา    
PDF PDF PDF    

 

 

Source: cia.gov

 

Thailand Information and Corporate Address ..fre email@THAIfirms.com Saint Gabriel's Alumni Gateway to Thailand

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com