ความรู้และบทความเกี่ยวกับกฎหมาย

by www.ThaiLaws.com

 

 

 เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

สัญญาเงินกู้และสัญญาอื่นๆ

      การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

      สัญญาขายฝาก

      การจดทะเบียนรับรองบุตร

      หนังสือรับสภาพหนี้กับอายุความ

      ความยินยอมของคู่สมรส       ตั๋วเงินคืออะไร

      ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

      อายุความบัตรเครดิต 2 ปี หมายความว่าอย่างไร?

      คนไทยแต่งงานกับคนต่างชาติมีผลเกี่ยวกับสัญชาติอย่างไร

      สคบ. กับ สัญญาเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

      คนไทยสมรสกับคนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้หรือไม่

      เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินกฎหมายกำหนดย่อมตกเป็นโมฆะ

      ทรัพย์มรดกตกทอดอย่างไร

      ถ้ารถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ผู้เช่าซื้อยังต้องรับผิดหรือไม่?

      บุตรนอกกฎหมายกับการรับมรดก

 

      บุตรของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้หรือไม่

ทั่วไป

      พระภิกษุกับทรัพย์มรดก

      ทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาล?

      หนี้สินระหว่างสามีภริยา

      คดีดำและคดีแดงคืออะไร?

      อายุความฟ้องคดีมรดก

      คดีแพ่งและคดีอาญาคืออะไร?

 

      โรงรับจำนำกับตั๋วจำนำ

กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

      ใครที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

      การกู้ยืมเงิน

      หมิ่นประมาท

      การค้ำประกัน

      คนธรรมดาจับกุมผู้กระทำผิดได้หรือไม่

      การจำนอง

      กำหนดเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

      การจำนำ

      การวางทรัพย์กับความเข้าใจของลูกหนี้

      การซื้อ-ขาย

      การประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวน

      การขายฝาก

      การร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

      การเช่าทรัพย์

      ทรัพย์สินบางอย่างของลูกหนี้ที่แพ้คดีที่เจ้าหนี้ยึดไม่ได้

      การเช่าซื้อ

      เงินของลูกหนี้ที่แพ้คดีแต่เจ้าหนี้จะอายัดไม่ได้

 

      กฎหมายยาเสพติดและบทลงโทษ

 

      การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 

      อัตราค่าปรับ ข้อหา หรือฐานความผิดตามกฎหมายจราจร

 

      ที่อยู่ และ Swift Code ของธนาคารต่างๆ

 

 

 

   

 

 

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com