หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (30 สิงหาคม 2552)

by www.ThaiLaws.com

 

 

ประเภทของพื้นที่แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้

  1. เขตพื้นที่สีเหลือง (ย.1-4) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

  2. เขตพื้นที่สีส้ม (ย.5-7) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

  3. เขตพื้นที่สีน้ำตาล (ย.8-10) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาหนาแน่นมาก

  4. เขตพื้นที่สีแดง (พ.1-5) ที่ดินประเภทพาณิชย์กรรม

  5. เขตพื้นที่สีม่วง (อ.1-2) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

  6. เขตพื้นที่สีเม็ดมะปราง (อ.3) ที่ดินประเภทคลังสินค้า

  7. เขตพื้นที่สีขาวลายเขียว (ก.3-4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

  8. เขตพื้นที่สีเขียว (ก.3-4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

  9. เขตพื้นที่สีน้ำตาลอ่อน (ศ.) ที่ดินประเภทอนุรักษ์

  10. เขตพื้นที่สีน้ำเงิน (ส.) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ

 

 

 

ผังเมืองจังหวัดต่างๆ

กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ี
แพร่
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

 


 

อาคารชุด

   ทั่วไป

      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด

      แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศ (ผังเมืองรวม)

      สรุปสาระสำคัญของ พร.อาคารชุด พ.ศ.2522

      สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ

      สรุปสาระสำคัญของ พรบ. อาคารชุดฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

      สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในปริมณฑลและภูมิภาค

      การขอจดทะเบียนอาคารชุด

      ค้นหาราคาประเมินที่ดิน

      ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด

      ค้นหาราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

      สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด

      ค้นหาราคาประเมินอาคารชุด

 

 

Gateway to Thailand 

 

Copyright & All Right Reserved by www.ThaiLaws.com: contact thailaws@lawyer.com